Print Print
Muroto-Kaiyo-Shinsosui Co., Ltd.
Booth No. 1-304
Products / Services
Nigari(Bittern)
Shinkai no Hana
Ryugu no Shiho
Muroto no shio
Company activities
URL https://www.e-mks.jp